Optické triedenie

Optické triedenie


Spoločnosť MSS je súčasťou skupiny CP Group a je lídrom v priemysle dodávok presných a účinných triediacích systémov na papier, plasty, kovy, sklo, drevo, e-odpad a ďalšie produkty.
Systémy sú vyrábané na dosiahnutie najvyšších štandardov a kvality s prispôsobeným dizajnom schopným vyhovieť špecifickým požiadavkám. Naviac sú optické triediče MSS veľmi vhodné pre integráciu do už existujúcich systémov.