Výroba finálnych produktov

Výroba finálnych produktov


Lisy od spoločnosti Salvadori a podporné zariadenia Vám ponúkajú príležitosť zvýšiť hodnotu Vášmu gumového granulátu a gumového prachu ich premenou na hotové výrobky určené k priamemu predaju. Tým sa dokončí cyklus recyklácie od použitej pneumatiky, cez mechanickú granuláciu až po finálny výrobok.