Systémy na spracovanie ortuti

Systémy na spracovanie ortuti


Ortuť je látka, ktorá neustála kontaminuje lesy a rieky po celom svete, čo má za následok vážne a dlhodobé poškodenie nášho ekosystému. Ortuť sa rozsiahlo používa vo svetelných zdrojoch ako sú žiarovky, elektrické zariadenia (televízory, monitory, atď.), ako aj pri výrobe batérií. Musíme zaistiť, aby boli tieto produkty riadne spracované a zlikvidované, a aby ortuť, ktorá je v nich obsiahnutá bola bezpečne extrahovaná a nebola uvoľnená do životného prostredia. 
Už viac ako 40 rokov poskytuje spoločnosť MRT System najkomplexnejšie a najkomletnejšie riešenia pre recykláciu ortuťou kontaminovaných produktov. Ich zariadenia na recykláciu žiaroviek, recykláciu plochých obrazoviek a destilátor s dávkovým procesom Vám pomôžu dosiahnuť bezpečné a efektívne procesy na spracovanie ortuti.