Zariadenie na recykláciu žiaroviek

Zariadenie na recykláciu žiaroviek


Zariadenie na recykláciu žiaroviek je kompletná linka schopná spracovať zmiešané žiarovky rôznych tvarov a typov (CFL, LED, žiarovky) a vytvárať čo najčistejšiu frakciu, čo Vám dáva vyššiu hodnotu. Stroj najskôr rozdrví žiarovky a potom rozdelí materiál na sklenenú frakciu, fluorescenčný prášok, e-časti/objímku. 
Za účelom dosiahnutia lepšej kvality výstupu je zariadenie na recykláciu žiaroviek navrhnuté s dvoma manuálnymi dávkovacími stanicami – jedna pre kompaktné žiarivky a preddrvené žiarovky a jedna s horizontálnym dávkovacím stolom na fluorescenčné trubice. Triedenie výstupu prebieha tak, že sklená frakcia je vyprázdňovaná do big-bagu a frakcia zo všetkého  ostatného materiálu je odseparovaná do samostatných oceľových sudov. 
Najdôležitejšie je, že tieto zariadenia sú založené na suchom procese, čo je najekologickejší spôsob ako oddeliť cenné komponenty zo žiaroviek a súčasne izolovať materiál obsahujúci ortuť. 


 

Galéria