Recyklácia elektro odpadu

Recyklácia elektro odpadu


Recyklácia elektrického a elektronického odpadu (WEEE) ponúkla recyklátorom najväčšie výzvy. Hlavným dôvodom je komplexnosť  a rozmanitosť materiálu obsahujúceho nebezpečné látky ako je olovo, ortuť alebo niektoré retardéry horenia, ale aj drahé kovy ako je zlato a striebro, rôzne ďalšie kovy a široký rozsah plastov. Každoročne sa na celom svete vyprodukuje až 50.000.000 ton elektronického odpadu a s rastúcim predajom by mala byť recyklácia hlavnou témou. 
Všetky uvedené položky v smernici EU WEEE, príloha 1B môžu byť spracovávané v Eldan WEEE recyklačných zariadeniach s výnimkou chladničiek a mrazničiek, ktoré vyžadujú špeciálne spracovanie na Eldan linke na chladničky. 
Ponúkame štandardné linky s výkonom od 800 – 7 000 kg/výrobnú hodinu ale sme takisto schopní dodať linku šitú na mieru podľa Vašich presných potrieb alebo dokonca kombinované linky, ktoré môžu byť použité na recykláciu viacerých rôznych druhov odpadov ako sú káble & WEEE alebo pneumatiky, káble & WEEE. 
Spracovávaním elektronického odpadu v systémoch Eldan budete môcť získať čistú frakciu rôznych materiálov ako železo a nerezovú oceľ (SS), rôznu frakciu farebných kovov (hliník, meď, mosadz a dosky plošných spojov (PCB)), rafinačný materiál obsahújuci napr. meď, mosadz, zinok, ortuť ale aj drahé kovy a organickú frakciu spolu s plastom, gumou, drevom, textilom a prachom. 
 
             

Galéria