Recyklácia pneumatík

Recyklácia pneumatík

Jednotlivé zariadenia & kompletné riešenia na recykláciu všetkých typov použitých pneumatík.

Spracovanie pneumatík

Spracovanie pneumatík

Inovatívne a efektívne spracovateľské zariadenie na zmenšovanie a mulčovanie pneumatík všetkých veľkostí

Recyklácia elektro odpadu

Recyklácia elektro odpadu

Zariadenia na spracovanie elektroodpadu pre čistú, bezpečnú a výnosnú recykláciu.

Recyklácia káblov

Recyklácia káblov

Malé a veľké recyklačné linky pre spracovanie rôznych typov káblov.

Recyklácia chladničiek

Recyklácia chladničiek

Linky obsahujú všetko na preddrvenie až po separáciu.

Optické triedenie

Optické triedenie

Presné a výkonné triediace systémy na papier, plast, kov, sklo, elektroodpad, atď..

Recyklácia tuhého komunálneho odpadu

Recyklácia tuhého komunálneho odpadu

Overená technológia, vysoký výkon, maximálna vyťažiteľnosť.

Obchodné & Priemyselné

Obchodné & Priemyselné

Systémy na spracovanie odpadu vznikajúceho v priemysle, kanceláriách, obchodoch a firmách.

Stavby & Demolácie

Stavby & Demolácie

Odolné zariadenie, ktoré dokáže spracovať betón, drevo, kov, sklo, vlákno, plast.

Výroba finálnych produktov

Výroba finálnych produktov

Zariadenie na výrobu koncového produktu z recyklovanej gumy.

Systémy na spracovanie ortuti

Systémy na spracovanie ortuti

Kompletné riešenia na recykláciu ortuťou kontaminovaných produktov.