O spoločnosti Arcon

 

PREHĽAD SPOLOČNOSTI

Arcon bol založený v roku 1974 v Londýne UK, aby zásoboval trhy strednej a východnej Európy s vysoko kvalitnými priemyselnými zariadeniami na výrobný a spracovateľský priemysel. Za viac ako 45 rokov spoločnosť Arcon rozvinula svoju miestnu prítomnosť a slúžiaca trhom, čím vytvára vlastnú medzinárodnú organizáciu s viac ako 250 špecializovanými zamestnancami pracujúcimi v 20 kanceláriách v 14 rôznych krajinách.

 

Naši zákazníci pôsobia v oblastiach ako sú napríklad priemyselná tlač a označovanie, výroba potravín a farmaceutických výrobkov, recyklácia, lesníctvo, ťažobný priemysel a výroba ocele. Spoločnosť Arcon s nimi úzko spolupracuje pri hľadaní riešení, ktoré im pomôžu byť úspešnejšími a konkurencieschopnejšími v dnešnom meniacom sa trhovom prostredí.
 

POZRITE SI NAŠE KRÁTKE VIDEO

Najmodernejšia recyklačná linka na pneumatiky