Obchodné & Priemyselné

Obchodné & Priemyselné


Obchodné & Priemyselné systémy od spoločnosti CP slúžia na triedenie odpadu, ktorý vzniká v továrňach, kanceláriách, maloobchodoch a iných podnikoch. Materiál sa skladá z kancelárskeho odpadu, obalov, výrobného odpadu a môže obsahovať vlákno, kartón (OCC), drevo, kovy, sklo, textil, organický odpad, nádoby a iný materiál. 

Galéria