Spracovanie pneumatík

Spracovanie pneumatík


Vzhľadom k veľkému množstvu sú opotrebované pneumatiky považované za jeden z najproblematickejších zdrojov odpadov, ktorý spôsobuje problémy ako sú vysoké riziko požiarov, vypúšťanie toxických emisií do atmosféry a kontaminácia podzemných vôd. Od roku 1983 poskytuje spoločnosť Salvadori riešenie na zodpovednú recykláciu pneumatík tým, že navrhuje a vyrába zariadenia pokrývajúce celý proces premeny zo starých pneumatík na hodnotný produkt a súčasne vytvára ekologický prínos. 

Spoločnosť Salvadori dodává stroje pre každý krok procesu recyklácie pneumatík:
Hercules 45 a Hercules 90 – odstraňuje oceľové kordy z nákladných a OTR pneumatík pred spracovaním pneumatík na drviacej linke. 
MT REX - odstraňuje oceľové kordy a zmenšuje veľkosti OTR a nadrozmerných pneumatík pred spracovaním pneumatík na drviacej linke.
Wolverine - zmenšuje pneumatiky na menšie kusy, ktoré môžu byť následne spracované podrvením, premenené na energiu alebo použité na pyrolýzu. 
Solid Tyre Machine - výroba mulču, rozstrapkaného materiálu a gumového prášku rôznych veľkostí. 

Drviace linky spracovávajú pred-drvené kusy pneumatík na separované materiály: oceľ, textilné vlákno a gumu vo forme granulátu alebo prachu, ktorý sa dá ďalej spracovať za účelom výroby širokej škály konečných produktov.