Recyklácia chladničiek

Recyklácia chladničiek


Eldan recyklačná linka na chladničky zmenšuje a separuje chladničky na časti Fe, PUR pelety (použiteľné v spaľovniach), organické časti (väčšinou plasty) a neželezné kovy. Môže byť dosiahnutý výkon až 80 chladničiek za hodinu. 
Linka zabraňuje odparovaniu škodlivých CFC/Pentánových plynov do atmosféry a súčasne dosahuje najefektívnejšieho procesu recyklácie pevných materiálov.