Vstup a výstup

Vstup a výstup

 

Vstupný materiál

Systém od spoločnosti Eldan je vybavený na recykláciu chladničiek, ktoré fungujú na báze CFC / pentánových plynov / kvapaliny. Hlavnými výhodami linky je, že neumožňuje uvoľnenie škodlivých látok do atmosféry a súčasne dosahuje účinnú recykláciu pevných materiálov. 
Recyklačná linka na chladničky je navrhnutá na drvenie chladničiek o maximálnych rozmeroch 2000 x 1200 x 1000 mm (väčšie jednotky musia byť zmenšené pred spracovaním). 
 
 
Výstupná frakcia

Počas procesu je chladnička zmenšovaná a separovaná do:
  • Fe (menšie ako 40 mm, pripravené na opätovný predaj).
  • PUR pelety (použiteľné v spaľovniach).
  • Organická frakcia (hlavne plastová, pripravená k opätovnému predaju).
  • Neželezný kov (pripravený k opätovnému predaju).
Zvyšok chladničky sa splyňuje do:
  • Fáza I: Olej a CFC/pentánové/butánové plyny sú nasávané do CFC/olejovej sacej jednotky. Plyn sa oddelí od oleja a zhromažďuje sa v uzavretých plynových nádobách. Olej sa odčerpá do otvorenej nádoby. Zbytkový plyn v oleji je menší ako 0,05%. Plyn je regenerovaný až na 99%. 
  • Etapa II: Časť dusíka použitého na zníženie hladiny kyslíka v rezacej komore linky na chladničky je regenerovaná a recyklovaná v uzavretom systéme, aby sa minimalizovala spotreba. Plyny sa zhromažďujú v uzavretých plynových nádobách. Plyn je regenerovaný až na 99%. 

Galéria