Recyklácia tuhého komunálneho odpadu

Recyklácia tuhého komunálneho odpadu


Pokročilé systémy a zariadenia pre spracovanie tuhého komunálneho odpadu (MSW) dodávané spoločnosťou CP Group majú dlhú životnosť a je preukázané, že poskytujú vysoký výkon kombinovaný s maximálnou mierou využitia. Pre dosiahnutie najlepšej kvality výsledného produktu, ktorý je momentálne k dispozícii.