CP Screen

CP Screen


CP Screen je univerzálny a nízko údržbový triediaci systém, ktorý automaticky separuje malé časti od veľkých a 2D od 3D materiálu. Zabezpečuje správne veľkostné roztriedenie materiálu pre čo najefektívnejšiu separáciu. 

Hlavné výhody zariadenia CP Screen:
  • Výkonná technológia, ktorá dokáže spracovať 3 krát viac materiálu ako balistické separátory.
  • CP Screen má malé otvory, ktoré znižujú stratu malých častí vo veľkej frakcii. 
  • Disky poháňané pásom zabraňujú upchávaniu a obaľovaniu. 
  • Rýchlosť triedenia a uhol sa dá ľahko upraviť pre optimálne triedenie. 
  • Vačkové disky majú malú amplitúdu, ktorá zabraňuje agresívnej separácii, aby malé časti odpadu ostávali čisté od 3D materiálu a iných nečistôt. 
  • Nízka údržba a bezpečnosť.


   

Galéria