Recyklácia pneumatík

Recyklácia pneumatík

 

Použité pneumatiky patria k najproblematickejším zdrojom odpadov kvôli veľkému objemu a požadovanému skladovaciemu priestoru. Gumové výrobky, ktoré sa dajú z týchto pneumatík vyrobiť sú veľmi žiadané. Spoločnosť Eldan Recycling vyrába recyklačné linky na spracovanie opotrebovaných pneumatík, čím sa dajú vyrobiť rôzne koncové výrobky ako sú gumové čipsy, gumový granulát a gumový prach. 
Čipsy sa používajú hlavne ako alternatívne palivo z pneumatík (TDF), ktoré sa spaľuje v teplárňach a cementárňach. Ďalšie využitie čipsov z pneumatík je pre jazdecký priemysel (guma zmiešaná spolu s pieskom alebo pilinami), kde sa používajú na pokrytie podláh stajní alebo dráh. 
Gumový granulát môže byť použitý pre rôzne účely, napr. na športových ihriskách, umelých trávnikoch, môže byť zlisovaný do rôznych predmetov ako sú gumové rohože a dopravné značenie. 
Gumový prach môže byť použitý v pokládke asfaltu alebo ako aditívum do bitúmenu obsiahnutom v asfalte, ale môže byť takisto lisovaný do podlahoviny ako izolácia v stavebnom priemysle, použitá ako podlaha alebo izolácia.
Oceľ, ktorá je vytriedená počas procesu recyklácie môže byť opätovne roztavená a použitá ako neobnoviteľná oceľ.
Vyčistená textília má veľmi vysokú účinnosť spaľovania a môže byť preto zmiešaná s inými materiálmi, aby sa zvýšila účinnosť spaľovania aj u týchto materiálov. 
Spoločnosť Eldan Recycling má riešenie pre všetky typy pneumatík; pneumatiky z osobných a nákladných automobilov vrátane nadrozmerných pneumatík, super elastických pneumatík, pneumatiky pre pozemné stroje a priemysel a OTR pneumatiky. Výkon systémov je v rozsahu od 1.500 – 8.000 kg za výrobnú hodinu na vstupe. Eldan systémy ponúkajú veľkú flexibilitu, vďaka ktorej sa môžete kedykoľvek prispôsobiť požiadavkám trhu v krátkej dobe. Výberom spoločnosti Eldan Recycling máte zaručený najvyšší výkon za čo najnižšie prevádzkové náklady a náklady za údržbu. 

       

Galéria