Kompletné riešenie

Kompletné riešenie


Vývoj zariadení a systémov v spoločnosti Eldan je zameraný na zákazníka a trh. Spoločnosť Eldan Recycling tak pomáha všetkým typom zákazníkom, ktorí sú na začiatku svojej recyklácie ako aj skúseným recyklátorom, ktorí požadujú vylepšenie už existujúceho systému. Spoločnosť Eldan dodáva modulárny systém, čo znamená, že zákazník môže začať s jednoduchým zariadením aby obmedzil počiatočné investície a zvýšil výrobu alebo po čase zlepšoval kvalitu výstupu pridaním ďalších strojov do systému. 
Veľa našich zákazníkov – obzvlášť  v oblasti recyklácie pneumatík – požaduje flexibilitu na výrobu rôznych veľkostí výstupnej frakcie a práve to im umožňuje spoločnosť Eldan s  univerzálnym rozsahom zariadení. Na dosiahnutie požadovaného typu konečného produktu sú k dispozícii rôzne štandardné recyklačné linky. Štandardná recyklačná linka je aj východiskovým bodom, keď je riešenie prispôsobené špecifickým požiadavkám zákazníka.