Batch Process Distiller (BPD)

Batch Process Distiller (BPD)


MRT destilátor s dávkovým procesom dokáže spracovať všetky druhy odpadov zo žiaroviek, elektronických zariadení, ortuťových gombíkových batérií a teplomerov. Je to Vaše najlepšie riešenie pokiaľ ide o ťažkou ortuťou kontaminované odpady s vyšším obsahom organických látok, ako sú ortuťové zinkové batérie, zubný amalgám, lekársky odpad, kaly a odpad z vojenského a chemického priemyslu. 
Zariadenie je plne automatické čo zaručuje optimálnu účinnosť a extrémnu bezpečnosť. Pre uľahčenie procesu sa všetky podstatné funkčné parametre ako je tlak, teplota a doba spracovania nastavujú podľa spracovávaného odpadu. 
 

Galéria