Triedenie plastov

Triedenie plastov


CIRRUS a L-VIS sú poslednou generáciou optických triedičov od spoločnosti MSS, ktoré sú výsledkom neustáleho výskumu a vývoja. Využívajú najnovšie technológie v triedení plastových fliaš a plastových vločiek. 
Zariadenie na triedenie plastových fliaš
Optické triediče od spoločnosti MSS pokrývajú prakticky všetky Vaše potreby. Či už potrebujete odstrániť plasty z kontaminovaného odpadu (tuhý komunálny odpad, komerčný a priemyselný odpad, atď.), triediť plasty podľa typu a farby v jednom alebo dvojitom prúde v zariadení na triedenie odpadov, alebo následné vyčistenie pred-separovaných PET alebo HDPE prúdu v zariadení na spracovanie plastov odstránením farebných a živicových nečistôt. 
Zariadenie na triedenie plastových vločiek
Optické triediče L-VIS a CIRRUS majú senzory s vysokým rozlíšením pre Vaše potreby triedenia farieb a nečistôt pri separácii malých častí s veľkosťou menšou ako 25 mm. 


    

Galéria