Triedenie elektroodpadu

Triedenie elektroodpadu


Spoločnosť MSS ponúka niekoľko senzorov s vysokým rozlíšením v našich nových optických triedičoch L-VIS a CIRRUS, ako aj náš 10 rokov osvedčený detektor kovov na separáciu pred-drveného elektro odpadu (WEEE) s priemernou veľkosťou frakcie menšou ako 50 mm. Týmto sme Vám schopní poskytnúť možnosť triedenia elektro odpadu podľa farby alebo typu materiálu ako napríklad dosky plošných spojov (PCB), farebné kovy, nerezovú oceľ, medené káble (potiahnuté alebo nepotiahnuté), plasty podľa typu a farby, atď..