1000-1700 kg/hr: Firefox

1000-1700 kg/hr: Firefox


FIREFOX: Efektívna automatizovaná linka na káble, ktorá je schopná prevádzky v najnáročnejších podmienkach. Primárny 45 kW drvič môže byť dávkovaný buď vysokozdvižným vozíkom s vyklápacím košom, pásovým dopravníkom alebo drapákovým nakladačom. 

FIREFOX Turbo je najväčšia linka na káble z celej REDOMA série. Verzia Turbo používa 2 x 45 kW Dvojitý granulátor a Primárny 90 kW drvič umožňujúci spracovanie väčších káblov pri vyššom výkone. 
 

Galéria