Riešenia pre vyšší výkon

Riešenia pre vyšší výkon


Na spracovanie veľkého objemu káblov budete potrebovať jeden zo systémov Eldan na recykláciu káblov s výkonom dosahujúcim 2000 až 4000 kg/h alebo zákazkovú linku s vyšším výkonom 6000, 8000 alebo dokonca až 10 000 kg/h. 
Linky Eldan na recykláciu káblov sú známe svojím vysokým výkonom a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Naše riešenie zaisťuje minimálnu stratu cenných kovov pri čistote 99,5%. Systémy a zariadenia sú vyvíjané na základe dobre známych a osvedčených mechanických technológií na zmenšovanie veľkosti a separáciu – to znamená, že nebude dochádzať k roztaveniu a nebude požadované chemické ošetrenie.           

Galéria