CP Auger Screen

CP Auger Screen

Zariadenie CP Auger Screen je revolučný stroj navrhnutý s technológiou nízkeho opotrebenia a poskytuje spoľahlivé triedenie pri veľkých objemoch. 

Hlavné výhody triediča Auger Screen sú:
  • Triedenie materiálu sa vykonáva pomocou sady konzolových závitoviek, ktoré znižujú namotávanie a zablokovanie. 
  • Znižuje manuálne triedenie.
  • Nízka údržba a minimálne opotrebenie.
  • Tri výstupy: nadsitná, podsitná a postranná frakcia. 
  • Spoľahlivé triedenie pri vysokom výkone.

           

           

Galéria