ENSK SK
 
 
 
Domov / Partneri  

RedomaRedoma Recycling AB bola založená v roku 1984, je popredným výrobcom malých a stredne veľkých recyklačných liniek na káble. Na celom svete úspešne nainštalovala viac ako 350 liniek na káble pod značkou System Redoma.

Redoma ponúka širokú škálu malých a stredne veľkých liniek na káble na spracovanie všetkých druhov káblov s výkonom od 150 kg/h až 1700 kg/h vyrábajúcich medené, hliníkové a plastové granule vo forme konečného výrobku a olova, ocele a prachu ako vedľajšieho produktu.