ENSK SK
 
 
 
Domov / Partneri  

MRT System International AB

MRT

Spoločnosť MRT System International AB vyvíja technické riešenia pre spracovanie produktov obsahujúcich ortuť od roku 1979. Dnes ju hlavní výrobcovia svetelných zdrojov a spoločnosti zaoberajúce sa hospodárením s odpadmi považujú za svetového lídra v oblasti výroby recyklačných systémov na ortuť. Ich vynikajúce skúsenosti zahŕňajú profesionálov z odvetvia svetelných zdrojov a tiež mnohé roky recyklačných služieb pre žiarivkové svetelné zdroje a iné výrobky obsahujúce ortuťový odpad.

Cieľom spoločnosti MRT je poskytovať prostriedky na bezpečné a efektívne spätné získavanie ortuti. Široká škála výrobkov spoločnosti MRT spĺňa najprísnejšie požiadavky výrobcov produktov obsahujúcich ortuť a spoločností zaoberajúcich sa hospodárením s odpadmi a recykláciou. Ich stroje boli vyvinuté s prihliadnutím na to, že vedľajšie produkty by sa mali v maximálnej možnej miere vracať do spracovateľského priemyslu, z ktorého pôvodne pochádzajú, alebo recyklovať na materiál s nižšími kvalitatívnymi vlastnosťami (tzv. "downstream recycling").

Spoločnosť MRT sa pýši vývojom osvedčených technických riešení a poskytovaním okamžitej a precíznej zákazníckej podpory.