ENSK SK
 
 
 
Domov / Partneri  

Eldan Recycling A/S

Eldan

Spoločnosť Eldan Recycling A/S je od svojho založenia v roku 1956 lídrom v odvetví, v ktorom pôsobí. Eldan vedie pokračujúci technický vývoj strojov a metód, ktoré robia zo spracovania neželezného odpadu, pneumatík a iných materiálov efektívnu a ziskovú obchodnú činnosť.

Eldan Recycling A/S je jedna z mála spoločností dodávajúcich vybavenie recyklačnému priemyslu, ktorá má svoje vlastné výrobné zariadenia. To umožňuje rýchlu a presnú výmenu informácií medzi jednotlivými oddeleniami, čo zaisťuje kvalitu produktu a flexibilitu výroby.

Doterajšia činnosť spoločnosti zahŕňa vyše 590 systémov a viac než 5 000 samostatných strojov dodaných na päť kontinentov. Spoločnosť ponúka kompletný balík služieb, ktoré zahŕňajú všetko od návrhu a výroby až po dodávku, inštaláciu a popredajný servis.

Spoločnosť Eldan Recycling ponúka recyklačné vybavenie pre:

 • odpadové káble a drôty
 • podzemné káble
 • káble plnené gélom
 • elektronický odpad
 • komplexný odpad
 • hliníkový odpad
 • horčík
 • odpadové pneumatiky
 • pevný komunálny odpad (MSW)
 • ľahkú zložku z drvičov (SLF)
 • vozidlá s ukončenou životnosťou (ELV)
 • priemyselný odpad
 • chladničky