ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Recyklácia pneumatík  

Recyklácia pneumatík

 

Tyre Recycling

 

Systém na drvenie pneumatík spoločnosti Eldan využíva modulárny prístup na recykláciu celých pneumatík osobných a nákladných vozidiel vrátane širokých samostatných pneumatík, pneumatík strojov na zemné práce, pneumatík OTR a mnohých ďalších. Modulárny systém umožňuje prispôsobiť výšku investície podľa želania a zároveň zaisťuje, že v prípade potreby budete môcť do systému vždy pridať ďalšie súčasti. Vďaka možnosti dodania veľkého množstva kombinácií je možné vyrobiť rozmanité konečné produkty ako napríklad útržky, triesky, granule a prášok.

Systém na drvenie pneumatík spoločnosti Eldan je rovnako ako všetky zariadenia Eldan navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky trhu, pričom jednotlivé stroje možno ľahko prispôsobiť iným veľkostiam častíc jednoduchou zmenou veľkosti sita v strojoch. Ďalšou výhodou použitia systému spoločnosti Eldan je, že z pneumatík pred spracovaním netreba odstraňovať pätky.

Kompletný systém na drvenie pneumatík spoločnosti Eldan - zahŕňajúci všetko od predbežného nasekania po separáciu - možno rozdeliť na nasledujúce etapy:

  • predbežné nasekanie v super sekačke,
  • granulácia vo viacúčelovom strúhacom drviči,
  • jemná granulácia v jemných granulátoroch,
  • separácia textilu a ocele v triedičoch a aspirátoroch.
     

Vyššie uvedené hlavné stroje sú vzájomne prepojené vyrovnávacími silami, pásovými dopravníkmi, vibračnými dopravníkmi, závitovkovými dopravníkmi a pneumatickým dopravníkom materiálu.

 

  Prevezmite si brožúru o produkte na recykláciu pneumatík (2.2 MB) Get Adobe Reader

 

Eldan and Arcon company logos