ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Recyklácia chladničiek  

Recyklácia chladničiek

Refrigerator Recycling

Systém na recykláciu chladničiek spoločnosti Eldan predstavuje ideálne riešenie pre recykláciu chladničiek. Systémy spoločnosti Eldan patria vďaka jej viac než 50-ročným skúsenostiam v recyklačnom priemysle medzi lídrov v technológii a výkone. Systém na recykláciu chladničiek spoločnosti Eldan dokáže spracovať široký rad chladničiek s maximálnou veľkosťou až 2 000 x 1 200 x 1 000 mm (výška x šírka x hĺbka). Väčšie chladničky sa musia pred spracovaním zmenšiť na tieto rozmery.

Kompletný systém na recykláciu chladničiek spoločnosti Eldan, zahŕňajúci všetko od predbežného nasekania po separáciu, možno rozdeliť na nasledujúce etapy:

 

PREDSPRACOVANIE


Počas tejto prvej etapy sa chladničky vyložia a predbežne roztriedia. Odrežú sa elektrické káble a sklenené vložky sa uložia do špeciálnych kontajnerov. Všetky freónové plyny, plynný pentán, izobután a olej sa extrahujú a rozoberú sa kompresory.

 

DRVENIE


Chladničky sa potom dopravia cez žľab do veže na chladničky. Veža na chladničky je jedinečné integrované zariadenie, ktoré v sebe spája super sekačku a ťažký
predgranulátor. To umožňuje použiť jednu inertnú rezaciu komoru, čím sa odstraňuje riziko požiaru a výbuchu. Veľkosť na výstupe z veže na chladničky je približne 30 mm.

 

SEPARÁCIA


Ďalší krok procesu zahŕňa separáciu polyuretánovej peny a jej dopravu do granulátora. Tieto činnosti vykonáva kľukatý vzduchový separátor. V granulátore sa polyuretánová pena stláča do granúl. Zároveň sa vysáva zvyšný freónový plyn do systému na skvapalnenie freónov/pentánu.

Pomocou nadpásového magnetu sa separujú železné častice. Zvyšná zložka prechádza cez separátor s vírivým prúdom, kde sa separuje na hliníkovú/medenú a plastovú zložku.

 

ODPLYNENIE


Etapa 1 - jednotka na nasávanie freónov/oleja

Do jednotky na nasávanie freónov/oleja sa nasáva olej, freóny a plynný pentán/bután. Plyn sa separuje od oleja a zhromažďuje do uzavretých plynových nádob. Olej sa odčerpáva do otvorenej nádoby.


Etapa 2 - systém na skvapalnenie freónov/pentánu

Dusík používaný na redukciu hladiny kyslíka v rezacej komore veže na chladničky sa spätne získava a recykluje v systéme s uzavretým okruhom, aby sa minimalizovala spotreba. Plyny sa zhromažďujú do uzavretých plynových nádob.

 

  Prevezmite si brožúru o recyklácii chladničiek (1.04 MB) Get Adobe Reader

 

Eldan and Arcon company logos