ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Triedenie / Triedenie  

Triedenie

Triediče sú sebestačné výrobné triediace stroje na separáciu suchých materiálov podľa veľkosti častíc. Vďaka jedinečnému krúživému-vratnému pohybu ich takmer vodorovného sitového povrchu v spojení s pozitívnym čistiacim systémom sita triediča poskytuje spoločnosť Arcon neobyčajne vysokú účinnosť a kapacitu. Všetky tieto vlastnosti sú výsledkom neustáleho vývoja prostredníctvom stoviek aplikácií v mnohých priemyselných odvetviach.

Ponúka modely triedičov s jedným až piatimi triediacimi povrchmi, na separáciu sitami s otvormi s veľkosťou od 12,7 mm do 100 mm. Početné inovatívne dizajnové funkcie poskytujú používateľom triedičov spoločnosti ROTEX jedinečný výkon, jednoduchú obsluhu a trvanlivosť.

Triediče zohrávajú dôležitú úlohu v recyklačnom úsilí spoločnosti Arcon. Aplikácie zahŕňajú triedenie rozomletých pneumatík a opätovne použiteľných plastov a pomoc pri separácií v recyklačných centrách. Pohyb s dlhým zdvihom a nízkou frekvenciou triedičov im umožňuje vykonávať potrebnú separáciu a zároveň odvádzať sypký materiál nadmernej veľkosti preč zo sitového povrchu. To zaisťuje, že triedič nebude v recyklačnej činnosti brzdiacim článkom.

 

 

TRIEDIČE SA POUŽÍVAJÚ PRI RECYKLÁCII NASLEDUJÚCICH MATERIÁLOV:

 

Guma:                                                                        Sklo:

Drvená guma                                                  Sklenené guľôčky

Rozomletá guma                                              Sklenené mikroguľôčky

Rozomleté pneumatiky                                      Rozomleté sklenené fľaše

    

Polyetyléntereftalát (PET):

Rozomleté PET fľaše

 

 

AKO TRIEDIČE FUNGUJÚ:

 

Jedinečný krúživý pohyb prenáša na materiál prechádzajúci pozdĺž sitového povrchu kombináciu viacerých pohybov. Začína vodorovným otáčavým pohybom na prívodnej strane, ktorý sa postupne pozdĺž stroja mení na eliptickú dráhu a nakoniec na približne priamočiary pohyb na výstupnej strane. Tento pohyb nemá žiadnu vertikálnu súčasť, čo umožňuje udržiavať materiál v neustálom kontakte so sitovým povrchom.

 

How Rotex Screeners work

 

1. OTÁČAVÝ POHYB NA PRÍVODNEJ STRANE

Krúživý pohyb na prívodnej strane stroja začína okamžitým rozmiestnením materiálu po celej šírke sitového povrchu tak, aby sa sito maximálne využilo - napriek tomu, že sa materiál privádza z jedného bodu.

Tento pohyb súčasne navrstvuje materiál, v dôsledku čoho jemné častice prepadávajú cez sitový povrch. Častice, ktoré sú omnoho menšie ako otvory, rýchlo prechádzajú cez túto časť sita.

2. ZMENA NA ELIPTICKÝ POHYB V STREDE

Keďže otáčavý pohyb sa mení na eliptickú dráhu, mierny, takmer vodorovný pohyb spôsobuje, že jemné častice s veľkosťou takmer rovnakou ako veľkosť sita prepadnú cez otvory sita.

3. PRIAMOČIARY POHYB NA VÝSTUPNEJ STRANE

Takmer lineárny vratný pohyb na výstupnej strane triediča odstraňuje častice, ktorých veľkosť najbližšie zodpovedá otvorom sita, a súčasne jemne dopravuje materiál nadmernej veľkosti preč zo sita. Jedinečná schopnosť zrýchľovať alebo spomaľovať tok materiálu na výstupnej strane navyše umožňuje proces ďalej prispôsobiť tak, aby sa dosiahol najefektívnejší a najpresnejší pohyb pre danú aplikáciu.

 

 

MOŽNOSTI INŠTALÁCIE

 

Montáž na podlahu

 

Nízke prenášané sily vyváženého pohonu umožňujú namontovať jednotku na podlahu do vhodne navrhnutých konštrukcií tam, kde to v prípade iných typov zariadení nie je možné. Zariadenie možno namontovať priamo na podlahu alebo na vyvýšenú oceľovú konštrukciu. Vyvýšená poloha umožňuje umiestniť pod stroj bubny alebo iné vybavenie. Aplikační technici vám môžu odporučiť stojan pre akúkoľvek konkrétnu aplikáciu.

 

Zavesenie na lanách

 

Triediče spoločnosti Arcon môžu byť zavesené na lanách za štyri rohy stroja, čím sa izolujú sily nevyváženého triedenia od okolitej konštrukcie. Túto možnosť inštalácie umožňuje presné vyváženie triediča. Ak nie je existujúca horná konštrukcia vhodná na zavesenie na lanách alebo jednotku zavesenú na lanách nie je schopná uniesť, triedič môže byť zavesený zo stojana na laná upevneného na podlahe. Rovnako ako konvenčné zavesenie na lanách, aj táto možnosť účinne izoluje sily horizontálneho nevyváženého triedenia, čím pomáha minimalizovať náklady za nové konštrukcie a umožňuje tiež použiť staršie konštrukcie, ktoré by inak zariadenie zavesené na lanách nedokázali uniesť.