ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Recyklácia žiariviek / Destilátory MRT  

Destilátory MRT

Spoločnosť MRT vyvíja a vyrába kompletnú paletu destilátorov vyhovujúcich rozličným požiadavkám na kapacitu. Softvér je možné prispôsobiť širokej škále odpadov. Patentované destilátory spoločnosti MRT sa komerčne využívajú už vyše 20 rokov a vzhľadom na nimi ponúkanú vysokú mieru spätného získavania ortuti je zrejmé, prečo sú destilátory MRT v súčasnosti na trhu najviac oceňované.

Počas procesu destilácie sa spätne získava nebezpečná ortuť z odpadu obsahujúceho ortuť, ako sú napríklad žiarivky, batérie alebo teplomery. Proces je plne automatický a vďaka tomu bezpečnejší, pretože je odstránené riziko ľudskej chyby.

K dispozícii sú dva druhy destilátorov: destilátory s prerušovanou prevádzkou a destilátory s nepretržitou prevádzkou. Váš výber závisí od druhu odpadu a objemu materiálu, ktorý plánujete spracovávať.

Destilátory s prerušovanou prevádzkou sú navrhnuté na spracovávanie stredných objemov ťažko amalgamovaných materiálov alebo materiálov s vysokým obsahom organických látok.

Destilátory s nepretržitou prevádzkou sú navrhnuté na spracovávanie veľkých objemov menej amalgamovaných odpadov s nízkym obsahom organických látok.

 

MRT and Arcon company logos