ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Recyklácia žiariviek  

Recyklácia žiariviek

Fluorescent Tube Recycling

Ortuť je látka, ktorá znečisťuje lesy a rieky po celom svete a vážne tým poškodzuje náš ekosystém.

Spoločnosti Arcon a MRT System poskytujú riešenie tohto problému v podobe najkomplexnejšieho a najkompletnejšieho systému na recykláciu produktov obsahujúcich ortuť. Tieto produkty zahŕňajú žiarivkové svetelné zdroje, batérie a elektrický odpad.

 

RECYKLÁCIA ORTUTI POZOSTÁVA Z DVOCH ETÁP:

 

1. ETAPA - SEPARÁCIA

 

Zo svetelných zdrojov obsahujúcich ortuť sa separujú materiály. Môže sa to vykonávať pomocou kompaktnej drviacej a separačnej jednotky (CCS) alebo stroja na zrezávanie koncov (ECM), v závislosti od použitia a množstva spracovávaného odpadu.

 

2. ETAPA - SPÄTNÉ ZÍSKAVANIE

 

V druhej etape sa z odpadových materiálov spätne získava ortuť prostredníctvom destilácie. Na tento účel sú v ponuke nasledujúce patentované destilátory MRT:

  • Destilátor s nepretržitou prevádzkou
  • Destilátor s prerušovanou prevádzkou


Vhodný destilátor sa vyberá v závislosti od použitia a množstva spracovávaného odpadu.

 

MRT and Arcon company logos