ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Recyklácia pneumatík / Zariadenia pre recyklované gumové produkty  

Zariadenia pre recyklované gumové produkty

Nasledujúce linky vyrábajú hodnotné konečné produkty z recyklovaných gumených pneumatík:

 

VÝROBA PODLAHOVÉHO MATERIÁLU POHLCUJÚCEHO OTRASY FARBENIE GUMOVÝCH GRANÚL A MULČU VÝROBA PRIEMYSELNÝCH PNEUMATÍK
     
VÝROBA TEPELNO-AKUSTICKÝCH IZOLAČNÝCH VRSTIEV   VÝROBA ZVUKOTESNÝCH PANELOV

 

 

VÝROBA PODLAHOVÉHO MATERIÁLU POHLCUJÚCEHO OTRASY

Anti-Shock Flooring Production

Linka na výrobu podlahového materiálu pohlcujúceho otrasy od spoločnosti Salvadori používa na výrobu recyklované gumové granule. Vyrobený materiál má rôzne využitie:

  • Ihriská
  • Telocvične 
  • Útulky pre zvieratá 
  • Schody vo vonkajších priestoroch 
  • Športové dráhy

Linka sa skladá z nasledujúcich zariadení, ktoré sa dodávajú aj ako samostatné stroje:

 

 

Mobilný miešač

 

Portable Mixer

 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Inštalovaný výkon 20 kW
Elektrické napätie 400 V 50 Hz
Hmotnosť 1.7 ton

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobný lis

 

Production Press

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Inštalovaný výkon 20 kW
Elektrické napätie 400 V 50 Hz
Hmotnosť 5 ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARBENIE GUMOVÝCH GRANÚL A MULČU

Rubber Granule and Mulch Painting

Výraz „mulč" označuje recyklované kúsky gumy, ktoré sa farbia, vysúšajú a následne používajú podobným spôsobom ako stromová kôra: tento materiál je ideálny pre povrchy ihrísk, parkov, záhrad, záhonov, cestičiek a iných zelených plôch. Mulč ponúka v porovnaní so stromovou kôrou mnohé výhody, keďže ide o pórovitý materiál, ktorý sa samočinne odvodňuje, obmedzuje trenie a zaisťuje izoláciu.

Linka na farbenie gumových granúl a mulču sa skladá zo zariadenia na vysýpanie veľkoobjemových vriec, dopravníka a váh, miešača, zariadenia na plnenie veľkoobjemových vriec a chemického ohrievača.

 

VÝROBA PRIEMYSELNÝCH PNEUMATÍK

Industrial Tyre ProductionTyres on Outdoor Waste Bins

Spoločnosť Salvadori ponúka vybavenie na výrobu plných priemyselných pneumatík, ktoré sa používajú napríklad na veľkých odpadkových kontajneroch.

Linka sa skladá z miešača a hydraulického výrobného lisu:

 

 

Miešač

Mixer

 

Výrobný lis


    Production Press   Production Press

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Priestorové požiadavky 10 x 10 x 5 m
Inštalovaný výkon 44 kW
Výkon (kolesá) 90 - 160 pcs/hr
Hmotnosť 7.8 ton

 

 

VÝROBA TEPELNO-AKUSTICKÝCH IZOLAČNÝCH VRSTIEV

 

Thermo-Acoustic Sheets V spolupráci so spoločnosťou Salvadori dodáva Arcon vybavenie na výrobu tepelno-akustických izolačných vrstiev z recyklovaných gumových granúl.

Linka sa skladá z nakladača granúl, miešača, formovacieho lisu a rezača s navíjačom a vyrába gumové valce s priemerom 1000 mm a maximálnou výškou 1500 mm. Linka na výrobu tepelno-akustických izolačných vrstiev od spoločnosti Salvadori je ideálna na výrobu vrstiev s hrúbkou 3 - 10 mm.

 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Priestorové požiadavky 20 x 20 x 7 m
Inštalovaný výkon 80 kW

 

 

VÝROBA ZVUKOTESNÝCH PANELOV

 

Sound-Proof Panel Spoločnosť Salvadori vyrába zariadenia na výrobu zvukotesných izolačných panelov z recyklovaných gumových granúl.

Linky sa skladajú zo zariadenia na vysýpanie veľkoobjemových vriec, miešača a spojovača granúl, formovacieho lisu, formovacej stanice a stroja na delenie hrúbky. Sú ideálne pre panely s hrúbkou viac než 10 mm.
 

 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Priestorové požiadavky 20 x 20 x 7 m
Inštalovaný výkon 80 kW
Výkon 2000 kg/hr