ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Recyklácia pneumatík / Usporiadanie – linka na pneumatiky  

Usporiadanie – linka na pneumatiky

Granulačná a separačná linka na pneumatiky E3000T zahŕňa nasledujúce zariadenia. Táto linka má priemernú vstupnú kapacitu 2 - 2,25 ton za výrobnú hodinu.

 

 

E3000 Tyre Granulation and Separation Plant

 

Pol. 1 Jeden vstupný dopravník.

Pol. 2 + 3 Jedna super sekačka SC1412T s dĺžkou rotora 1 400 mm, 12 rotujúcimi a 7 statickými nožmi. Kvapalinový motor Hägglund CB400 s napájacou jednotkou 160 kW. Samostatná napájacia doska, vrátane plynulej regulácie otáčok. Štandardná rýchlosť rotora 22 ot/min.

Zahŕňa kotúčový posúvač na občasnú pomoc pri podávaní pneumatík nákladných vozidiel do super sekačky. Kotúčový posúvač sa spúšťa optickým senzorom, ktorý je nainštalovaný vo vstupnej násypke super sekačky. Ak na tento optický senzor určitý čas pôsobí pneumatika nákladného vozidla zaseknutá vo vstupnej násypke, kotúčový posúvač sa spustí. Kotúčový posúvač je ovládaný hydraulicky.

Pol. 4 Jedna servisná plošina na použitie počas vykonávania servisu a údržby super sekačky.

Pol. 5 Jeden vibračný vykladací dopravník.

Pol. 6 Jeden vstupný dopravník.

Pol. 7 Jeden spádový podávač na podávanie rovnomernou a regulovateľnou rýchlosťou do ťažkého strúhacieho drviča. Pozostáva z vysoko odolných oceľových bočných plášťov, podpornej oceľovej konštrukcie, nakladacej násypky s objemom približne 5 m3 a dopravníkového pásu z technickej gumy a ocele so šírkou 1 220 mm, ktorý je poháňaný elektromotorom s výkonom 3,7/4,4 kW cez prevodovku namontovanú na vysoko odolný predlohový hriadeľ.

Presné dávkovanie toku sa zabezpečuje frekvenčným riadením rýchlosti.
Hlavné rozmery d x š x v:      približ. 6,1 x 2,3 x 5,4 m
Zmena rýchlosti pri 50 Hz:        2,9 - 5,7 m/min

Pol. 8 Jedna servisná plošina na použitie počas vykonávania servisu a údržby stroja.

Pol. 9 Jeden viacúčelový strúhací drvič s dĺžkou rotora 1 200 mm a rýchlosťou rotora 144 ot/min. Rotor je hnaný prevodom s klinovým remeňom a poháňaný 1 elektromotorom s výkonom 132 kW. Stroj sa dodáva s 15 rotujúcimi a 16 statickými nožmi a sitom. Hlavná skriňa je vybavená vymeniteľnými trecími doskami, trecími krúžkami a inými súčasťami. Hydraulické, motorom poháňané otváranie prívodnej násypky/horného krytu a podpery sita.

Pol. 10 Jeden vibračný vykladací dopravník.

Pol. 11 Jeden nadpásový magnet. Tento nadpásový magnet zabezpečuje účinné odstraňovanie uvoľnenej ocele z gumových granúl.

Pol. 12 Jeden závitovkový dopravník, otočný stôl, Ø x d je 300 x 6500 mm.

Pol. 13 Jedno silo typu V4 s objemom približne 4 m3. Účelom tohto sila je uvádzať výstup z ťažkého strúhacieho drviča do rovnováhy s maximálnou vstupnou rýchlosťou
do jemného granulátora. Je to dôležité, pretože zaťaženie jemného granulátora závisí od veľkosti výstupných častíc.

Pol. 14 Jeden jemný granulátor typu FG1504 s dĺžkou rotora 1 425 mm, rýchlosťou rotora 430 ot/min. a výkonom motora 110 kW. Stroj je vybavený 18 rotujúcimi a 6 statickými nožmi. FG1500 sa dodáva s hydraulickým otváraním hornej časti a tiež podperou sita, ktoré umožňujú jednoduchý prístup k nožom a rotoru a jednoduchý prístup pri výmene alebo čistení sita.

Pol. 15 Jeden pneumatický dopravník do triediča PC10T.

Pol. 16 Jedna servisná plošina (mobilný typ) na použitie počas vykonávania servisu a údržby triedičov PC10 a PC15.

Pol. 17 Jeden triedič typu PC10T. Triedič sa skladá zo sitovej vrstvy na separáciu textilu a spodného zásobníka. Upchaniu sít účinne zabraňujú skákajúce gumové guľôčky. Sitá sa vymieňajú veľmi jednoducho. Sitová plocha má veľkosť približne 1,6 m2. Na triediči sa odstráni približne 40 - 50 % textilu.

Pol. 18 Jeden nadpásový magnet. Tento nadpásový magnet zabezpečuje účinné odstraňovanie uvoľnenej ocele z gumových granúl.

Pol. 19 Jeden jemný granulátor FG1504, podobný ako pol. 14.

Pol. 20 Jeden pneumatický dopravník do triediča PC15.

Pol. 21 Jeden triedič typu PC15T. Tento triedič zabezpečuje účinné odstraňovanie textilnej zložky z gumových granúl. Skladá sa z dvoch vrstiev sít so spodnými zásobníkmi vo zvislom usporiadaní, pričom horné sitá majú okrúhle otvory a spodné zásobníky sú bez otvorov.

Pol. 22 Jeden vibračný vykladací dopravník.

Pol. 23 Jeden bubnový magnet na odstraňovanie ocele.

Pol. 24 Jeden pneumatický dopravník do aspirátora UP1750.

Pol. 25 Jeden aspirátor typu UP1750. Aspirátor slúži na separáciu textilu od granulovaných gumových produktov a triedenie gumy do troch skupín podľa veľkosti. Celková sitová plocha má veľkosť približne 14 m2.

Pol. 26 Jedna serv isná plošina na použitie počas vykonávania servisu a údržby aspirátora UP1750.

Pol. 27 Jeden pneumatický dopravník.

Pol. 28 Jeden pneumatický dopravník.

Pol. 29 Jeden pneumatický dopravník.

Pol. 30 - 32 Elektrické ovládanie celej linky.

Eldan and Arcon company logos