ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Recyklácia hliníka / Hlavná časť - Recyklačná linka na hliník  

Hlavná časť - Recyklačná linka na hliník
 Aby sme dosiahli požadovaný typ konečného výrobku máme pre vás niekoľko recyklačných zariadení. Eldan Recycling ponúka variabilný systém pre spracovanie hliníkového odpadu a jeho modulárne časti sú navrhnuté tak, aby spracovávali mnoho rôznych typov vstupného materiálu. Používame modulárny postup s veľkým množstvom kombinácií a môžeme tak dodať do výroby rôzne časti ako sú odrezky, granuláty atď.. Vstupný materiál tak môže byť spracovávaný na frakcie, ktoré sú vhodné pre druhotný hliník, granulát a hliníkové časti pre dezoxidačné účely.

 

Vstup

 
Typický vstupný materiál je: mäkký a tvrdý hliník, čistý aj kontaminovaný, plechy, prierezy, profily, liatiny, odliatky, hliníkové triesky, fólie, UBC (nápojové plechovky), „staré valcované hliníkové plechy“ a mnoho ďalších.

Výstup


Výstupný materiál bude „čistý rezaný hliník“. Veľkosť výstupu je závislá na veľkosti zariadenia.


Linka pozostávajúca zo zariadenia Super Chopper.

Hlavná veľkosť frakcie je menšia ako 100 mm. 10% výstupného materiálu je nadmerná (tzn. Väčšia ako 100 mm a menšia ako 300 mm).

Linka pozostávajúca zo zariadení Super Chopper a MPR

Výstupná veľkosť sa dá meniť (podľa vašich potrieb) medzi 20 mm a 80 mm.

Linka pozostávajúca zo zariadení Super Chopper, MPR a Granulátora.

Výstupná veľkosť sa dá meniť (podľa vašich potrieb) medzi 2 mm a 12 mm.

Recyklačný systém na UBC (nápojové plechovky)

Recyklačné systémy na UBC (nápojové plechovky) sú určené na čistenie hliníku a oddeľovaniu od magnetickej a nerezovej oceli rovnako ako od organického materiálu. Zmenšením materiálu a zvýšením hustoty materiálu znižujeme náklady na dopravu. Ako alternatíva k prvotnej výrobe hliníku môžeme ponúknuť recykláciu hliníku, čo je výnosnejší obchod. Zariadenia môžu byť prispôsobené tak, aby spĺňali špecifické požiadavky zákazníkov.

Štandardná zostava na recykláciu hliníka v zariadeniach Eldan obsahuje: Super sekačka (1), Spádový podávač (2), Viacúčelový strúhací drvič (3), Separátor s vírivým prúdom (4), Ťažký granulátor (7), Jemný granulátor (9) a Separačný stôl (10).

Priemerné výkony pre štandardné zariadenia sú:

Štandardné zariadenie na hliník A: od 3.000 kg / h * až do 12.000 kg / h *
Štandardné zariadenie na hliník C: od 3.000 kg / h * až do 5.000 kg / h *
Štandardné zariadenie na hliník E: od 3.000 kg / h * až do 5.000 kg / h *Môžeme poskytnúť rôzne štandardné stroje s rôznymi kapacitami, aby vyhovovali vašim špecifickým požiadavkám na spracovanie hliníka.


* Upozorňujeme, že uvedené maximálne kapacity závisia na niekoľkých faktoroch ako je typ, veľkosť vstupu a požiadavky na veľkosť a kvalitu výstupu. Tieto kapacity by mali byť vnímané iba ako informačné.