ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Recyklácia elektronického odpadu / Usporiadanie – linka na recykláciu elektronického odpadu  

Usporiadanie – linka na recykláciu elektronického odpadu

Recyklačná linka na elektronický odpad s drvičom S1000 spoločnosti Eldan zahŕňa nasledujúce zariadenia. Linka má vstupnú kapacitu približne 3 - 4 tony za výrobnú hodinu, v závislosti od vstupného materiálu.

 

Eldan Shredder S1000 WEEE Recycling Plant


Pol. 1 Jeden vstupný dopravník.

Pol. 2 Jeden drvič S1000 s dĺžkou rotora 1 000 mm a výkonom motora 250 kW. Stroj je vybavený 28 nárazovými krúžkami a 4 nárazovými nosníkmi. Dolná časť skrine podopiera rotor a taktiež dve roštové klietky, ktoré obsahujú 2 a 3 roštové segmenty. Obe roštové klietky sa otvárajú a zatvárajú hydraulicky. Motor na otváranie hornej časti, násypky, roštovej klietky a dverí na vyraďovanie nadmerne veľkých častí: 3,0 kW. Súčasťou drviča je servisná plošina.

Pol. 3 Jeden vibračný vykladací dopravník.

Pol. 4 Jeden elektromagnet (elektromagnetický pásový separátor) typu 451-60/140-290-S0 na separáciu železných častíc od toku materiálu. Elektromagnet je umiestnený nad dopravníkovým pásom a zabezpečuje automatickú separáciu železných častíc. Samotný magnetický systém sa nedostáva do kontaktu s materiálom a ten preto môže byť vlhký, lepkavý a môže mať teplotu až 150 °C.

Hmotnosť: 1475 kg
Celkové rozmery: 2545 x 1200 mm (d x š)
Magnetická jednotka: 600 x 1400 x 290 mm (š x d x v)


Pol. 5 Jeden výstupný dopravník.

Pol. 6 Jeden vstupný dopravník zahŕňajúci bubnový magnet with Ø215 mm.

Pol. 7 Jeden systém s vírivým prúdom (separátor neželezných kovov) 0428-25/90, ktorý sa skladá z nasledujúcich častí:

Jeden vibračný podávač na oddeľovanie, vyhladzovanie a podávanie materiálu do separátora neželezných kovov.

Trakčný motor: 2 x 0,8 kW


Jeden separátor neželezných kovov na separáciu kovových častíc v zmiešanej zložke.

Jeden stojan a servisná plošina


Pol. 8 Jeden dopravník.

Pol. 9 Jeden spádový podávač na podávanie rovnomernou a regulovateľnou rýchlosťou do viacúčelového strúhací drviča. Pozostáva z vysoko odolných oceľových bočných plášťov a podpornej oceľovej konštrukcie, nakladacej násypky s objemom približ. 5 m3 a dopravníkového pásu z technickej gumy a ocele so šírkou 1 220 mm, ktorý je poháňaný elektromotorom s výkonom 3,7/4,4 kW cez prevodovku namontovanú na vysoko odolný predlohový hriadeľ.
Presné dávkovanie toku sa zabezpečuje frekvenčným riadením rýchlosti.

Hlavné rozmery d x š x v: približ. 6,1 x 2,3 x 5,4 m
Zmena rýchlosti pri 50 Hz 2,9 - 5,7 m/min.

Pol. 10 Jeden viacúčelový strúhací drvič typu MPR120 s dĺžkou rotora 1 200 mm a rýchlosťou rotora 144 ot/min. Rotor je hnaný prevodom s klinovým remeňom a poháňaný 1 elektromotorom s inštalovaným výkonom 132 kW. Stroj sa dodáva s 15 rotujúcimi a 16 statickými nožmi a sitom. Hlavná skriňa je vybavená vymeniteľnými trecími doskami, trecími krúžkami a inými súčasťami. Hydraulické, motorom poháňané otváranie prívodnej násypky/horného krytu a podpery sita.

Pol. 11 Jedna servisná plošina na použitie počas vykonávania servisu a údržby viacúčelového strúhací drviča.

Pol. 12 Jeden vibračný vykladací dopravník.

Pol. 13 Jeden nadpásový magnet na odstraňovanie ocele.

Pol. 14 Jeden vstupný dopravník s bubnovým magnetom ø 215 mm.

Pol. 15 Jeden systém s vírivým prúdom (separátor neželezných kovov) 0428-25/90, podobný ako pol. 7.

Pol. 16 Jeden dopravník.

Pol. 17 Jeden vstupný dopravník.

Pol. 18 Jedno silo typu SMV s objemom približ. 1 m3. Účelom tohto sila je uvádzať výstup z granulátora do rovnováhy s maximálnou vstupnou rýchlosťou separačného stola, aby sa udržala kvalita separácie.

Pol. 19 Jeden ťažký granulátor typu HG169 s dĺžkou rotora 1 600 mm, rýchlosťou rotora 400 ot/min. a výkonom motora 110 kW. Dodáva sa s 20 rotujúcimi a 8 statickými nožmi a sitom. Hlavná skriňa je vybavená vymeniteľnými trecími doskami, trecími krúžkami a inými súčasťami. Hydraulické, motorom poháňané otváranie prívodnej násypky/horného krytu a podpery sita.

Pol. 20 Jeden pneumatický dopravník materiálu.

Pol. 21 Jeden pneumatický dopravník materiálu.

Pol. 22 Jedno silo typu SMV s objemom približ. 1 m3. Účelom tohto sila je uvádzať výstup z granulátora do rovnováhy s maximálnou vstupnou rýchlosťou separačného stola, aby sa udržala vysoká kvalita separácie.

Pol. 23 Jeden separačný stôl C22. Separačný stôl slúži na separáciu kovu od izolácie.

Pol. 24 Jeden ohybný závitovkový dopravník, návrat medziproduktu.

Pol. 25 Jeden triedič typu PC12. Triedič zabezpečuje efektívne odstraňovanie jemných medených a hliníkových častíc z plastovej zložky. Pozostáva z dvoch vrstiev sít a spodného zásobníka.

Pol. 26 Jedna napájacia jednotka pre pol. 1 - 7, 28.

Pol. 27 Jedna napájacia jednotka a ovládací panel pre pol. 8 - 25, 29.
 
Pol. 28-30 Prúdový filter JM 21/45-06 4TR T3.  


Pol. 31-33 Prúdový filter JM 70/40-06 4TR T3. 

 

Eldan and Arcon company logos