ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Recyklácia chladničiek / Usporiadanie – recyklačná linka na chladničky  

Usporiadanie – recyklačná linka na chladničky

Recyklačná linka na chladničky spoločnosti Eldan zahŕňa nasledujúce zariadenia. Táto linka má kapacitu 70 - 80 štandardných európskych chladničiek za výrobnú hodinu.

 

Kliknutím na obrázok môžete zobraziť podrobný nákres zariadenia

Eldan Refrigerator Line

 

Pol. 1 Jedno ručné vákuové zdvíhacie zariadenie pre vykladanie chladničiek z vykladacej oblasti na zvislé pracovné stoly.

Jeden zvislý pracovný stôl používaný na ručné odstránenie kompresorov, plynov a oleja.

Jeden vstupný dopravník s rozmermi 1 000 x 3 000 mm na dopravu chladničiek zo zvislého pracovného stola na valčekový dopravník.

Pol. 2 Jedna jednotka na nasávanie freónov/oleja. Vhodná pre horľavé (izobután, propán) a nehorľavé chladivá (R12) s kapacitou 30 - 80 chladničiek za hodinu, montovaná kompletne na saniach, zahŕňajúca vnútorné potrubia, izoláciu a kabeláž.

Pol. 3 Jeden valčekový dopravník, zaisťujúci ľahkú dopravu chladničiek pred ich podávaním do sekačky.

Pol. 4 Jeden vstupný dopravník.

Pol. 5 + 6 Jedna super sekačka SC2118 s dĺžkou rotora 2 100 mm, 18 rotujúcimi a 10 statickými nožmi. Kvapalinová pohonná jednotka Hägglund CB560 s motorom s výkonom 250 kW. Samostatná napájacia doska, vrátane plynulej regulácie otáčok. Štandardná rýchlosť rotora 23 ot/min.

Posunovacie zariadenie spoločnosti Eldan na pomoc pri podávaní materiálu k rotoru. Posunovacie zariadenie sa zapína ručne a jeho pohyb je riadený nastaviteľným optickým senzorom. V prípade zastavenia posunovacieho zariadenia kvôli prednastavenému hydraulickému tlaku alebo nadmernému množstvu vstupného materiálu sa zariadenie vráti do východiskovej polohy. Posunovacie zariadenie sa ovláda hydraulicky.

Pol. 7 Jedna napájacia doska.

Pol. 8 Jeden vstupný dopravník.

Pol. 9 Jeden ťažký predgranulátor typu HPG165 s dĺžkou rotora 1 600 mm, rýchlosťou rotora
120 ot/min. a výkonom motora 132 kW. Dodáva sa so 16 rotujúcimi nožmi, 21 statickými nožmi a sitom. Hlavná skriňa je vybavená vymeniteľnými trecími doskami, trecími krúžkami a inými súčasťami. Hydraulické, motorom poháňané otváranie prívodnej násypky/horného krytu a podpery sita.

Pol. 10 Jeden závitovkový dopravník.

Pol. 11 Jeden závitovkový dopravník.

Pol. 12 Jeden vzduchový separátor. Separuje ľahkú zložku od granulovaného materiálu. Ľahkou zložkou je v tomto prípade najmä materiál z polyuretánovej peny.

Pol. 13 Jeden dopravník.

Pol. 14 Jeden nadpásový magnet. Tento nadpásový magnet zabezpečuje efektívne odstraňovanie uvoľnenej ocele.

Pol. 15 Jeden výstupný dopravník - železo.

Pol. 16 Jeden vibračný dopravník.

Pol. 17 Jeden separátor s vírivým prúdom.

Pol. 18 Jeden výstupný dopravník - plast.

Pol. 19 Jeden výstupný dopravník - hliník - meď.

Pol. 20 - 23 Systém na granule polyuretánovej peny zahŕňajúci zariadenie na dopravu polyuretánovej peny, silo a granulačný lis.

Pol. 24 Jedna elektrická skrinka.

Jeden systém na skvapalnenie freónov/pentánu a filter.

Eldan and Arcon company logos