ENSK SK
 
 
 

Jednotka na nasávanie freónov/oleja

 

CFC/Oil Suction Unit

CFC/Oil Suction Unit

 

 

 

 

 


Jednotka na nasávanie freónov/oleja spoločnosti Eldan je vhodná pre horľavé (izobután, propán) a nehorľavé chladivá. Má kapacitu 30 - 80 chladničiek za hodinu a zodpovedá za prvú etapu extrakcie plynov.

Do jednotky na nasávanie freónov/oleja sa nasáva olej, freóny a plynný pentán/bután. Plyn sa potom separuje od oleja a zhromažďuje do uzavretých plynových nádob. Olej sa odčerpáva do otvorenej nádoby.

Ďalšia etapa extrakcie plynov prebieha v konečnej hlavnej súčasti recyklačnej linky na chladničky - v systéme na skvapalnenie freónov/pentánu spoločnosti Eldan.

Eldan and Arcon company logos